o nas

oferta

kontakt
Świadczymy usługi prawnicze w sposób kompleksowy.
W zależności od potrzeb klientów oferujemy porady prawne i pisemne opinie, sporządzamy pisma procesowe inicjujące postępowanie, oferujemy również reprezentowanie stron przed sądem (urzędem) w oparciu o udzielone nam pełnomocnictwo. Oferujemy również profesjonalne mediacje.

Niezależnie od oferty komercyjnej oferujemy nieodpłatne porady prawne i mediacje w ramach programów współfinansowanych przez Gminę Wrocław. 

Bezpłatna oferta skierowana jest do :
1. ofiar przestępstw, przemocy domowej, uzależnień;
2. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (trwale bezrobotnych, nieporadnych, korzystających z pomocy opieki społecznej itp.)
3. emerytów, rencistów oraz osób pracujących - których miesięczny dochód nie przekracza tzw. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z uwagi na znaczną ilość chętnych, przed skorzystaniem z porad nieodpłatnych prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia terminu.

porady prawne

Szczególnie bliska jest nam tematyka z zakresu:

-  prawa rodzinnego (kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska,
    rozwody, przemoc domowa, alimenty, podział majątku
   wspólnego);

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (umowy o pracę
  wypowiedzenie stosunku pracy, mobbing, wynagrodzenie,
  wypadki w pracy, dyskryminacja w zatrudnieniu, emerytury,
  renty);


- prawa cywilnego (odszkodowania za błędy lekarskie,
  odszkodowania powypadkowe, sprawy o zapłatę, eksmisja,
  sprawy przeciwegzekucyjne, ochrona dóbr osobistych);


- prawa administracyjnego, w tym z zakresu świadczeń
  rodzinnych i opiekuńczych oraz orzecznictwa lekarskiego,


- prawa karnego – zgodnie z ustawą o radcach prawnych – przed
  sądem reprezentujemy wyłącznie osoby mające status
  pokrzywdzonego.

Copyright © 2013 Obywatelska Kancelaria Prawna